Jubileum Elbil Sverige 40 år

Jubileumsmiddag
20 aug kl 19.00
Hotell Åsen i Anderstorp

Intresserad? Anmälan före 6 augusti!

 Klicka här